Κέντρο βοήθειας

Τι είναι το «Πιστοποιητικό Διάκρισης»;

Σχετικά με το πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό Διάκρισης του TripAdvisor επιβραβεύει καταλύματα, αξιοθέατα και εστιατόρια που επιδεικνύουν συνέπεια στη δέσμευση για άριστη εξυπηρέτηση και φιλοξενία.

Για την επιλογή των νικητών του Πιστοποιητικού Διάκρισης, το TripAdvisor χρησιμοποιεί έναν αποκλειστικό αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ποιότητα, την ποσότητα και την ημερομηνία δημοσίευσης των κριτικών και των γνωμών που υποβλήθηκαν από ταξιδιώτες στο TripAdvisor μέσα σε περίοδο 12 μηνών, καθώς και την παρουσία και κατάταξη της επιχείρησης στον Δείκτη Δημοτικότητας του ιστότοπου. Για να πληροί τις προϋποθέσεις για το Πιστοποιητικό Διάκρισης, μια επιχείρηση πρέπει να έχει συνολική βαθμολογία στο TripAdvisor τουλάχιστον τεσσάρων από πέντε κύκλους, να έχει συμπληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό κριτικών και να είναι καταχωρισμένη στο TripAdvisor για τουλάχιστον 12 μήνες.

Ιδιοκτήτες: Πώς να προωθήσετε το πιστοποιητικό σας

Αν είσαστε ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος επιχείρησης και έχετε κερδίσει Πιστοποιητικό Διάκρισης, σας προσφέρουμε συγχαρήτηρια! Σας αξίζει να νιώθετε υπερηφάνια και οι ταξιδιώτες θέλουν να ξέρουν ότι έχετε βραβευτεί.

Επισκεφθείτε την ενότητα του Κέντρου Widget που ονομάζεται «Προβολή βαθμολογιών και κριτικών» για να κατεβάσετε ένα σήμα για προβολή στον ιστότοπό σας. Επιπλέον, ένα αντίτυπο του ποστοποιητικού σας έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου.

Επισκεφθείτε το TripAdvisor Insights για περισσότερες συμβουλές προώθησης του βραβείου σας!

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;