Κέντρο βοήθειας

Τι σημαίνει η κατηγορία αστέρων για τα ξενοδοχεία;

Οι κατηγορίες αστέρων των ξενοδοχείων παρέχονται από τρίτους συνεργάτες, όπως Expedia, Giata και διεθνείς οργανισμοί κατηγοριών.

Οι υπάλληλοι του TripAdvisor δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές τις κατηγορίες. Εάν είστε ιδιοκτήτης και θεωρείτε ότι η κατηγορία αστέρων για το ξενοδοχείο σας δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε με τον πάροχο κατηγορίας αστέρων σας.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;