Κέντρο βοήθειας

Τι είναι οι Ταξιδιωτικοί Οδηγοί;

Οι Ταξιδιωτικοί Οδηγοί του TripAdvisor θα σας βοηθήσουν να βρείτε υπέροχα πράγματα να κάνετε σε προορισμούς ανά τον κόσμο. Οι Ταξιδιωτικοί Οδηγοί σάς δίνουν συμβουλές, ιδέες, συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία της τοπικής κουλτούρας για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το ιδανικό ταξίδι.

Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί του TripAdvisor μπορούν να δημιουργηθούν με δύο τρόπους:

Οδηγοί κατά παραγγελία: Αυτοί οι υψηλής ποιότητας, κατά παραγγελία οδηγοί επισημαίνονται με τη σημείωση «δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το TripAdvisor» στην επικεφαλίδα του οδηγού. Καλύπτουν συγκεκριμένες θεματικές και προορισμούς, έχουν συνταχθεί μετά από επίσημη ανάθεση από το TripAdvisor και υπόκεινται σε σημαντικές πρόσθετες και λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες σύνταξης και επιμέλειας, μεταξύ των οποίων και οι ποιοτικοί έλεγχοι και η εταιρική συντακτική επιμέλεια έως την τελική τους δημοσίευση στο TripAdvisor. Αυτοί οι συγκεκριμένοι οδηγοί δημιουργούνται κατά παραγγελία μετά από ανάθεση έργου και αποτελούν ιδιοκτησία του TripAdvisor. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα καταγγελίας στο κάτω μέρος αυτών των οδηγών για να μας ειδοποιήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με αυτούς τους οδηγούς.

Παραδείγματα Οδηγών κατά παραγγελία:

«Venice Off the Beaten Path» («Η άγνωστη Βενετία»)

«3 Days in Barcelona» («3 μέρες στη Βαρκελώνη»)

«Guide to Dublin for Families» («Οδηγός του Δουβλίνου για οικογένειες»

Οδηγοί από τα μέλη: Όσοι συνεισφέρουν στο TripAdvisor διαθέτουν τη δυνατότητα να γράφουν οδηγούς εθελοντικά. Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για αυτό το πρόγραμμα συμπίπτουν με τους Όρους χρήσης. Σε συμμόρφωση με την πολιτική σχετικά με τις κριτικές του TripAdvisor, το TripAdvisor δεν τροποποιεί ούτε καταργεί το σχετικό περιεχόμενο εκτός αν παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Αν πιστεύετε ότι κάποιος οδηγός παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές μας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καταγγελίας στο κάτω μέρος του οδηγού για να μας το πείτε έτσι ώστε να διερευνηθεί.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;