Κέντρο βοήθειας

Ποια είναι τα επίπεδα του προγράμματος Πράσινοι Ηγέτες;

Το πρόγραμμα Πράσινοι Ηγέτες έχει πέντε επίπεδα. Όλα τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία και B&B πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και να αναδειχθούν Πράσινοι Συνεργάτες:

 • Πρέπει να έχουν προγράμματα επαναχρησιμοποίησης σεντονιών και πετσετών
 • Πρέπει να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας ανά τακτικά χρονικά διαστήματα
 • Πρέπει να ανακυκλώνουν
 • Πρέπει να χρησιμοποιούν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 • Πρέπει να επιμορφώνουν το προσωπικό και τους πελάτες σχετικά με τις πράσινες πρακτικές
 • Πρέπει να διαχείριζοντα ορθά τα υδάτινα λύματα (μέσω επιτόπιου ή κοινοτικού συστήματος διαχείρισης λυμάτων)

Ο τίτλος Πράσινος Συνεργάτης θα εμφανίζεται στη σελίδα των παροχών των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για να αναδειχθούν Πράσινοι Ηγέτες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτύχουν την απαιτούμενη κατώτατη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο της αίτησης συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που έχουν αναδειχθεί Πράσινοι Ηγέτες πληρούν τις προϋποθέσεις για κάποιο από τα τέσσερα επίπεδα σημάτων: χάλκινο, αργυρό, χρυσό και πλατινένιο. Τα επίπεδα σημάτων καθορίζονται από το συνολικό επίπεδο συμμετοχής μίας επιχείρησης σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον.

 • Πράσινος Συνεργάτης: πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
 • Πράσινος Ηγέτης – Χάλκινο επίπεδο: πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και έχει βαθμολογία 30% στο ερωτηματολόγιο Πράσινων Πρακτικών
 • Πράσινος ηγέτης – Αργυρό επίπεδο: πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και έχει βαθμολογία 40% στο ερωτηματολόγιο
 • Πράσινος ηγέτης – Χρυσό επίπεδο: πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και έχει βαθμολογία 50% στο ερωτηματολόγιο
 • Πράσινος Ηγέτης – Πλατινένιο επίπεδο: πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και έχει βαθμολογία 60% ή παραπάνω

Το σήμα των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για οποιοδήποτε επίπεδο Πράσινου Ηγέτη θα προβάλλεται στη σελίδα καταχώρισης της επιχείρησης και όταν γίνεται αναζήτηση στην πόλη τους (π.χ. ξενοδοχεία στην πόλη της Νέας Υόρκης)

Αν είσαστε ξενοδοχείο ή B&B και θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, δείτε τις οδηγίες υποβολής αίτησης ή διαβάστε τις πληροφορίες βαθμολογίας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;