Κέντρο βοήθειας

Πώς βαθμολογούνται οι αιτήσεις του προγράμματος Πράσινος Ηγέτης;

Το ερωτηματολόγιο της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Πράσινος Ηγέτης αξιολογεί τα ξενοδοχεία και τα B&B εστιάζοντας στην ποικιλία και τον αντίκτυπο των πράσινων πρακτικών τους, είτε αυτές βρίσκονται σε απλό είτε σε προχωρημένο επίπεδο. Οι βαθμοί κάθε ερώτησης καθορίζονται ανάλογα με την περιβαλλοντική αξία της εν λόγω πρακτικής και το μέγεθος του αντίκτυπού της.

Έχετε υπόψη το εξής: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προγράμματος, έχουμε προσλάβει έναν ανεξάρτητο φορέα που θα διεξάγει ελέγχους στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Προτού υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, τα ξενοδοχεία και τα B&B θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για τους ελέγχους, η οποία αναφέρεται στον οδηγό ερωτηματολογίου που μπορούν να κατεβάσουν.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;