Τι μπορώ να κάνω εάν η επιχείρησή μου τιμωρήθηκε για απάτη και δεν ξέρω για ποιο λόγο;