Ως εκπρόσωπος επιχείρησης, πώς μπορώ να καταγγείλω ότι ένας πελάτης με απείλησε με την υποβολής κακής κριτικής;