Η επιχείρησή μου είναι καταχωρισμένη σε μια μικρή πόλη. Μπορώ να τη μεταφέρω στις καταχωρίσεις μιας κοντινής, πιο γνωστής πόλης;