Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω τους συνδέσμους κρατήσεων από την καταχώριση του αξιοθέατού μου;