Κέντρο βοήθειας

Ως ταξιδιώτης, πώς μπορώ να βοηθήσω ώστε να διορθωθούν τα ανακριβή στοιχεία μιας επιχείρησης;

Εάν κατά την περιήγησή σας στο TripAdvisor προσέξετε ότι οι πληροφορίες για μια καταχώριση είναι λάθος ή ελλιπείς, ενημερώστε μας σχετικά.

(Εάν είστε ο ιδιοκτήτης ή εγγεγραμμένος εκπρόσωπος της επιχείρησης, επισκεφθείτε το Κέντρο Διαχείρισης.)

Εστιατόρια και δραστηριότητες

Για να υποβάλετε ενημερώσεις για εστιατόρια και δραστηριότητες, μεταβείτε στη σελίδα του TripAdvisor για την καταχώρισή σας και επιλέξτε «Βελτίωση αυτής της καταχώρισης».

Μπορείτε:

  • να ενημερώσετε τα στοιχεία σχετικά με την καταχώριση
  • να μας ενημερώσετε εάν η καταχώριση είναι ανάρμοστη σύμφωνα με τις οδηγίες μας
  • να μας ενημερώσετε εάν μια καταχώριση είναι αντίγραφο μιας άλλης καταχώρισης
  • να μας ενημερώσετε εάν η επιχείρηση που αφορά η καταχώριση έχει κλείσει μόνιμα
  • να μας ενημερώσετε εάν η καταχώριση δεν υπάρχει

Καταλύματα

Χρησιμοποιήστε τη Γενική Υποστήριξη για να υποβάλετε ενημερώσεις για καταλύματα.

Αεροπορικές εταιρείες

Στείλτε μας email για να υποβάλετε ενημερώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;