Κέντρο βοήθειας

Αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας

Ποιος μπορεί να ζητήσει καταχώριση;

TripAdvisor Support -

Οι επίσημοι εκπρόσωποι μιας επιχείρησης μπορούν να ζητήσουν ή να αλλάξουν μια καταχώριση στο TripAdvisor. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να κινήσουν διαδικασίες για την καταχώρηση μιας μη καταχωρισμένης επιχείρησης, ώστε να μπορούν να γράψουν κριτική γι' αυτήν.

Επιτρέπουμε μία καταχώριση ανά ιδιοκτησία για τους ακόλουθους τύπους επιχειρήσεων: