Κέντρο βοήθειας

Οι οδηγίες καταχώρισης περιλαμβάνονται στην καρτέλα των Εξειδικευμένων Καταλυμάτων

Για να καταχωριστεί στα Εξειδικευμένα Καταλύματα, ένα κατάλυμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες καταχώρισης Καταλυμάτων.

Τα καταλύματα που προσφέρουν κοινόχρηστα δωμάτια (στα πρότυπα κοιτώνα) θα θεωρούνται hostel και θα καταχωρίζονται στα Εξειδικευμένα Καταλύματα.

Τα καταλύματα ειδικού ενδιαφέροντος θα καταχωρίζονται στα Εξειδικευμένα Καταλύματα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;