Οι οδηγίες καταχώρισης περιλαμβάνονται στην καρτέλα των Εξειδικευμένων Καταλυμάτων