Κέντρο βοήθειας

Αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας

Οι οδηγίες μας για τις κριτικές ταξιδιωτών

TripAdvisor Support -

Εκατομμύρια ταξιδιώτες όπως εσείς βασίζονται στις κριτικές του TripAdvisor όταν προγραμματίζουν ένα ταξίδι. Οι κριτικές πρέπει να είναι:

 • Κατάλληλες για οικογένειες – Δεν επιτρέπονται βωμολοχίες, απειλές, ρατσιστικά σχόλια, φράσεις μίσους, άσεμνες εκφράσεις ή κάθε είδους περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την κοινότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Αυθεντικές κριτικές πελατών από προσωπικές εμπειρίες  . Δεχόμαστε κριτικές που περιγράφουν τις προσωπικές σας εμπειρίες από τις εγκαταστάσεις ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης. Γενικές παρατηρήσεις που δεν περιλαμβάνουν μία ουσιαστική εμπειρία δεν θα δημοσιεύονται. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Να αφορούν άλλους ταξιδιώτες – Δεν δεχόμαστε περιεχόμενο που δεν είναι σχετικό με τον προγραμματισμό και την έρευνα για ταξίδια. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Μοναδικές και ανεξάρτητες – Μπορείτε να γράψετε μία κριτική για οποιοδήποτε κατάλυμα, εστιατόριο ή αξιοθέατο ανά επίσκεψη. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Πρωτότυπες - Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ιστότοπων, των μηνυμάτων email, άλλων κριτικών κ.λπ.
 • Μη εμπορικές - Εμπορικές διευθύνσεις email και στοιχεία επικοινωνίας επιτρέπονται στις κριτικές εφόσον έχουν σχέση με την εμπειρία. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιοδήποτε τηλέφωνο, διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης και URL για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν προωθητικό περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους.
 • Να υποβάλλονται για κατάλληλη επιχείρηση – Η κριτική σας πρέπει να αφορά ένα κατάλυμα, εστιατόριο ή αξιοθέατο που να πληροί τις προδιαγραφές καταχώρισης.
 • Όριο ηλικίας - Απαγορεύονται οι κριτικές από παιδιά κάτω των 13 ετών
 • Έγκυρες διευθύνσεις email και κατάλληλη μορφοποίηση email:
  • Η διεύθυνση email που συσχετίζεται με το λογαριασμό σας πρέπει να είναι σωστή. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρξει πρόβλημα με την κριτική σας.
  • Οι κριτικές που έχουν υποστεί αυτόματη μετάφραση και είναι δυσανάγνωστες ή δεν βγάζουν νόημα δεν γίνονται δεκτές.
  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML, υπερβολική χρήση μόνο κεφαλαίων, αργκό, προβλήματα μορφοποίησης, επαναλαμβανόμενο κείμενο ή τυπογραφικά σύμβολα.
  • Χρησιμοποιήστε το σωστή αλφάβητο για τη γλώσσα στην οποία γράφετε. Μη μεταγράφετε σε άλλο αλφάβητο.
  • Παρακαλείσθε να μην ξεπερνάτε το ανώτατο όριο χαρακτήρων και να μην προσθέτετε επιπλέον χαρακτήρες για να συμπληρώσετε τους απαιτούμενους για τις κριτικές.  

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση εκ μέρους της διεύθυνσης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι εκείνες των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται από σχολιαστές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.