Κέντρο βοήθειας

Αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας

Οι οδηγίες μας για τις κριτικές ταξιδιωτών

TripAdvisor Support -

Εκατομμύρια ταξιδιώτες όπως εσείς βασίζονται στις κριτικές του TripAdvisor όταν προγραμματίζουν ένα ταξίδι. Οι κριτικές πρέπει:

 • Να είναι κατάλληλες για οικογένειες - Δεν επιτρέπονται βωμολοχίες, απειλές, ρατσιστικά σχόλια, φράσεις μίσους, άσεμνες εκφράσεις ή κάθε είδους περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την κοινότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Να είναι αυθεντικές κριτικές πελατών από προσωπικές εμπειρίες  . Δεχόμαστε κριτικές που περιγράφουν τις προσωπικές σας εμπειρίες από τις εγκαταστάσεις ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης. Γενικές παρατηρήσεις που δεν περιγράφουν μια ουσιαστική εμπειρία δεν θα δημοσιεύονται. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Να αφορούν άλλους ταξιδιώτες - Δεν δεχόμαστε περιεχόμενο που δεν είναι σχετικό με τον προγραμματισμό και την έρευνα για ταξίδια. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Να είναι μοναδικές και ανεξάρτητες - Μπορείτε να γράψετε μια κριτική ανά επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάλυμα, εστιατόριο ή αξιοθέατο. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Να είναι πρωτότυπες - Δεν επιτρέπεται η παράθεση υλικού από άλλες πηγές, όπως (ενδεικτικά) ιστότοποι, μηνύματα email, άλλες κριτικές κ.λπ.
 • Να μην είναι εμπορικές - Δεν δημοσιεύουμε διευθύνσεις URL. Απαγορεύεται το διαφημιστικό υλικό οποιουδήποτε είδους. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε διεύθυνση e-mail, κωδικό πρόσβασης, στοιχείο οικονομικής φύσης ή αριθμό τηλεφώνου για οποιονδήποτε λόγο.
 • Να υποβάλλονται για κατάλληλη επιχείρηση – Η κριτική σας πρέπει να αφορά σε ένα κατάλυμα, εστιατόριο ή αξιοθέατο που πληροί τις προδιαγραφές καταχώρισης.
 • Όριο ηλικίας - Απαγορεύονται οι κριτικές από παιδιά κάτω των 13 ετών
 • Έγκυρες διευθύνσεις email και τυπική μορφοποίηση email:
  • Η διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας πρέπει να είναι σωστή. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με την κριτική σας.
  • Οι κριτικές που έχουν μεταφραστεί αυτόματα και είναι δυσανάγνωστες ή ακατανόητες δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML, υπερβολική χρήση μόνο κεφαλαίων, αργκό, προβλήματα μορφοποίησης, επαναλαμβανόμενο κείμενο ή τυπογραφικά σύμβολα.
  • Χρησιμοποιήστε το σωστό αλφάβητο για τη γλώσσα στην οποία γράφετε. Μη μεταγράφετε σε άλλο αλφάβητο.
  • Τηρείτε το ελάχιστο όριο χαρακτήρων και να μην προσθέτετε περιττούς χαρακτήρες για να συμπληρώσετε τους απαιτούμενους για τις κριτικές.  

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση από τη διεύθυνση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται από σχολιαστές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.