Κέντρο βοήθειας

Οι οδηγίες μας για τις κριτικές ταξιδιωτών

Μας αρέσει πολύ να μαθαίνουμε για τις ταξιδιωτικές σας εμπειρίες και εκτιμάμε τη συνεισφορά σας στον ιστότοπό μας! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για την παγκόσμια κοινότητά μας. Προκειμένου να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τον στόχο μας αλλά και για να δημοσιεύονται οι κριτικές σας το συντομότερο δυνατόν, φροντίστε αυτές να είναι: 

Κατάλληλες για οικογένειες

Προκειμένου να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, κατάλληλο για οικογένειες, δεν επιτρέπουμε βωμολοχίες ούτε αισχρολογία στις κριτικές. Επίσης δεν αποδεχόμαστε κριτικές που περιλαμβάνουν άσεμνες φράσεις, εκφράσεις μίσους, ρατσιστική γλώσσα, απειλές ή προσωπικές προσβολές. Φροντίστε λοιπόν τα σχόλιά σας να είναι PG-13 (ή αλλιώς κατάλληλα για ένα 13χρονο παιδί)! Τυχόν κριτικές που περιγράφουν τη συμμετοχή του σχολιαστή σε παράνομες δραστηριότητες, όπως εκείνες που προβάλλουν ή περιγράφουν τη χρήση ναρκωτικών, κατά παράβαση της τοπικής νομοθεσίας, θα αφαιρούνται. Δημοσιεύουμε μόνο κριτικές που υποβάλλονται από ταξιδιώτες από 13 χρονών και πάνω. 

Χρήσιμες για τους ταξιδιώτες

Φροντίστε οι κριτικές σας να είναι χρήσιμες για τους ταξιδιώτες και να τους αφορούν. Έχετε υπόψη ότι διαβάζουν την κριτική σας προκειμένου να κατανοήσουν πώς μπορεί να είναι η δική τους εμπειρία με την επιχείρηση. Για αυτό τον λόγο, δεν πρέπει να περιλαμβάνετε προσωπικές προσβολές, απόπειρες λασπολογίας ή οποιεσδήποτε προσωπικές γνώμες σχετικά με την πολιτική, την ηθική, τη θρησκεία ή ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Το TripAdvisor δεν επιτρέπει κριτικές που προωθούν μισαλλοδοξία για άτομα ή ομάδες ατόμων με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή την εθνικότητά τους. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική διαχείρισης κριτικών του TripAdvisor, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Κέντρου Βοήθειας. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή σε άλλους ταξιδιώτες θα αφαιρούνται. Εάν θέλετε να υποβάλετε μια ερώτηση ή ένα σχόλιο στους χρήστες του TripAdvisor, μπορείτε να μεταβείτε στα φόρουμ μας. Η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων υπάρχει σε κάθε καταχώριση επιχείρησης στον ιστότοπο. Δημοσιεύστε τις ερωτήσεις σας στους ιδιοκτήτες εκεί!

Αντικειμενικές

Οι πιο χρήσιμες κριτικές είναι αυτές που παρέχουν αντικειμενικές συμβουλές. Δεν επιτρέπουμε σε άτομα ή οντότητες που έχουν ή συνδέονται με μια επιχείρηση να δημοσιεύουν κριτικές ούτε για αυτή αλλά ούτε και για ανταγωνιστές τους. Οι κριτικές που υποβάλλονται με στόχο τον εκβιασμό μιας επιχείρησης δεν θα δημοσιεύονται. Εάν υποψιάζεστε ότι μια κριτική έχει υποβληθεί με δόλιο σκοπό ή ότι δεν πληροί τις οδηγίες δημοσίευσης του TripAdvisor, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Αναφορά προβλήματος με κριτική», η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε κριτικής.

Χρήσιμες, από πρώτο χέρι

Η κοινότητά μας θέλει να μάθει για τη δική σας εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύονται οι πληροφορίες από τρίτους, οι φήμες ή οι παραθέσεις από άλλες πηγές στην κριτική σας. Υποβάλετε μόνο κριτικές που βασίζονται στις δικές σας εμπειρίες και φροντίστε να περιλαμβάνετε αρκετές λεπτομέρειες σε αυτές, έτσι ώστε οι άλλοι ταξιδιώτες να τις βρουν χρήσιμες.

Πρόσφατες

Οι καλύτερες κριτικές είναι εκείνες που γράφονται σε διάστημα ενός χρόνου από την εμπειρία σας. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε παρωχημένες κριτικές για κάποιο ταξίδι. Θέλουμε να μαθαίνουμε για κάθε ταξίδι που κάνετε, αλλά έχετε υπόψη ότι μπορείτε να υποβάλλετε μόνο μια κριτική ανά εμπειρία με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρόσθετες κριτικές για μια νέα εμπειρία σε ένα εστιατόριο μπορούν να υποβληθούν αφού πρώτα περάσει ένας μήνας από τη δημοσίευση της τελευταίας σας κριτικής. Πρόσθετες κριτικές για μια νέα εμπειρία σε ένα ξενοδοχείο ή ένα αξιοθέατο μπορούν να υποβληθούν αφού πρώτα περάσουν τρεις μήνες από τη δημοσίευση της τελευταίας σας κριτικής. Στις αεροπορικές εταιρείες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εφόσον γράφετε κριτικές για ξεχωριστές εμπειρίες (μία κριτική ανά σκέλος ταξιδιού) δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό τους ούτε για τη συχνότητα υποβολής τους. Εάν θέλετε να ενημερώσετε την προηγούμενη κριτική σας, μπορείτε να την καταργήσετε μέσω του Κέντρου Βοήθειας και να υποβάλλετε μια διορθωμένη έκδοση. Έχετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά ανά κριτική!

Πρωτότυπες

Δώστε μας τις καλύτερες και πιο ακριβείς συμβουλές σας, απλώς φροντίστε να είναι δικές σας! Οι κριτικές πρέπει να περιέχουν πρωτότυπο περιεχόμενο και όχι εκτεταμένες παραθέσεις από άλλες πηγές. Τυχόν περιεχόμενο κριτικών που έχει αντιγραφεί από άλλους ιστότοπους, σχολιαστές, email ή έντυπα υλικά θα αφαιρείται.

Μη εμπορικές

Οι κριτικές πρέπει να έχουν ως στόχο την προσφορά συμβουλών σε άλλους ταξιδιώτες, όχι τη διαφήμιση μιας υπηρεσίας ή μιας επιχείρησης. Μην περιλαμβάνετε εμπορικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους. Οι κριτικές που υποβάλλονται με αντάλλαγμα προσωπικά οφέλη, όπως δώρα, υπηρεσίες ή χρήματα θα αφαιρούνται. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο. Δεν επιτρέπουμε κριτικές που περιέχουν συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους.

Γραμμένες με σεβασμό στα προσωπικά στοιχεία

Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο όπως και το απόρρητο των επιχειρήσεων που καταχωρίζουμε. Θέλουμε να μας πείτε για την εμπειρία σας, όμως φυλάξτε τις προσωπικές και τις αποκλειστικές πληροφορίες, όπως κωδικούς πόρτας ή κωδικούς πρόσβασης οποιουδήποτε είδους, για τον εαυτό σας. Τυχόν κριτικές που περιέχουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς προγραμμάτων επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών ή άλλου είδους οικονομικές πληροφορίες, επίσης θα αφαιρούνται. Αυτό θα συμβαίνει είτε αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία του σχολιαστή είτε στοιχεία άλλων. Επιτρέπουμε τη δημοσίευση ονομάτων στον ιστότοπό μας, ωστόσο θα αφαιρούμε επίθετα κατόπιν απαίτησης. Αυτά τα επίθετα μπορεί να ανήκουν στους υπαλλήλους ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για την οποία γράφετε κριτική. 

Καταχωρισμένες από το TripAdvisor

Μια κριτική πρέπει να αναφέρεται άμεσα στην επιχείρηση στην οποία υποβάλλεται. Φροντίστε λοιπόν να υποβάλετε την κριτική σας στη σωστή καταχώριση στο TripAdvisor. Για παράδειγμα, εάν έχετε πρόθεση να γράψετε κριτική για ένα εστιατόριο ξενοδοχείου αλλά όχι για το ίδιο το ξενοδοχείο, φροντίστε να την υποβάλετε στην αντίστοιχη σελίδα καταχώρισης του εστιατορίου και όχι στη σελίδα καταχώρισης του ξενοδοχείου για αυτή την επιχείρηση.

Η κριτική σας πρέπει να αφορά σε ένα κατάλυμα, εστιατόριο ή αξιοθέατο που πληροί τις απαιτήσεις καταχώρισής μας.

Για τα ενοικιαζόμενα, συνεργαζόμαστε με τους ιστότοπους http://www.FlipKey.com και http://www.holidaylettings.gr. Μπορείτε να επισκεφθείτε έναν από αυτούς για να καταχωρίσετε το κατάλυμά σας.

Και για τις καταχωρίσεις κρουαζιερών, επισκεφθείτε το συνεργαζόμενο ιστότοπο http://www.CruiseCritic.com. 

Ευανάγνωστες

Βοηθήστε άλλους ταξιδιώτες να επωφεληθούν στο έπακρο από την κριτική σας χρησιμοποιώντας το σωστό αλφάβητο για τη γλώσσα σας και αποφεύγοντας μηχανικές μεταφράσεις που καθιστούν την κριτική σας δυσανάγνωστη. Μη χρησιμοποιείτε ετικέτες HTML, υπερβολική χρήση ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή αργκό. Έχουμε ένα απαιτούμενο όριο χαρακτήρων. Συμπληρώστε το με λεπτομέρειες για το ταξίδι σας και αποφύγετε περιεχόμενο που δεν είναι χρήσιμο για τους ταξιδιώτες.

 

Το TripAdvisor διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει μια κριτική ή μια απάντηση από τη διεύθυνση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Οι κριτικές που δημοσιεύονται στο TripAdvisor είναι προσωπικές και άκρως υποκειμενικές γνώμες. Οι γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές είναι των μελών του TripAdvisor και όχι της TripAdvisor LLC. Δεν προσυπογράφουμε καμία από τις γνώμες που εκφράζονται στις κριτικές ή στις απαντήσεις από τη διεύθυνση. Δεν σχετιζόμαστε με καμία επιχείρηση που είναι καταχωρισμένη ή που έχει δεχτεί κριτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του, το TripAdvisor δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κανενός μέλους του.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;