Κέντρο βοήθειας

Τι είναι η κριτική;

Η κριτική είναι ένας γραπτός απολογισμός της ταξιδιωτικής εμπειρίας σας, τον οποίο υποβάλλετε στον ιστότοπό μας για να τον μοιραστείτε με άλλους ταξιδιώτες. Μπορείτε να γράψετε κριτική για οποιοδήποτε κατάλυμα, αεροπορική εταιρεία, εστιατόριο ή αξιοθέατο που διαθέτει καταχώριση στο TripAdvisor. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:

  • Σας ενθαρρύνουμε να είστε ειλικρινείς σχετικά με την εμπειρία σας, με την προϋπόθεση ότι τηρείτε τις οδηγίες μας για τις κριτικές.
  • Οι κριτικές δεν δημοσιεύονται αμέσως. Εγκρίνονται περίπου 24-48 ώρες αφότου τις υποβάλλετε, εφόσον πληρούν τις οδηγίες μας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, εάν η κριτική σας επισημανθεί για πιο προσεκτικό έλεγχο.
  • Το να γράψετε κριτική είναι δωρεάν, αλλά δεν πρόκειται και να σας πληρώσουμε.
  • Οι κριτικές δεν λήγουν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, παραμένουν στον ιστότοπό μας επ’ αόριστον. Μια κριτική μπορεί ενίοτε να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος του σχολιαστή ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, να κριθεί ότι παραβιάζει τις οδηγίες μας. Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε μια ανάρμοστη κριτική.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;