Κέντρο βοήθειας

Τι σημαίνει ο όρος «μη σχετικό περιεχόμενο»;

Μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που δεν είναι σχετικό με τον προγραμματισμό και την έρευνα για ταξίδια.

  • Οι κριτικές για ταξίδια ή εμπειρίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους από την περίοδο που έλαβαν χώρα. Κριτικές για ενοικιαζόμενα γίνονται δεκτές για το τρέχον ημερολογιακό έτος και για τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη.
  • Δεν επιτρέπεται η προσβλητική γλώσσα που δεν αφορά στην εξυπηρέτηση των πελατών (όπως σκληρά σχόλια για την εμφάνιση κάποιου ή βρισιές). Απαγορεύονται οι απόπειρες λασπολογίας με σκοπό τη συκοφάντηση μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου και η προτροπή της κοινότητας να πράξει το ίδιο.
  • Δεν επιτρέπονται προσωπικές γνώμες, παρατηρήσεις ή σχόλια με πολιτική, ηθική ή θρησκευτική χροιά στις κριτικές.
  • Δεν επιτρέπονται υποτιμητικά σχόλια σχετικά με άλλες κριτικές, άλλους σχολιαστές ή απαντήσεις από τη διεύθυνση.
  • Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις προς άλλους χρήστες του TripAdvisor (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων μιας επιχείρησης). Ανατρέξτε στα φόρουμ μας εάν έχετε ερωτήσεις που σχετίζονται με ταξίδια.
  • Δεν επιτρέπονται σχόλια που απευθύνονται στο προσωπικό του TripAdvisor ή αφορούν στις πολιτικές του TripAdvisor. Οι ερωτήσεις προς το προσωπικό του TripAdvisor πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Κέντρου βοήθειας και δεν θα δημοσιεύονται ως κριτικές.

Επιπλέον απαιτήσεις για τις φωτογραφίες ταξιδιωτών:

  • Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες, εικόνες ή άλλο υλικό που δεν σχετίζονται με καταλύματα, αξιοθέατα, εστιατόρια, τοποθεσίες ή γενικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
  • Δεν επιτρέπεται η υποβολή διπλότυπων φωτογραφιών.
  • Δεν επιτρέπονται οι λεζάντες φωτογραφιών που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο που απεικονίζεται ή δεν παρέχουν κάποια χρήσιμη πληροφορία.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;