Κέντρο βοήθειας

Επιτρέπεται οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ανταλλάγματα στους ταξιδιώτες για να γράφουν κριτικές;

Όχι. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν ελεύθερα τους πελάτες τους να υποβάλλουν  κριτικές όταν  επιστρέψουν. Ωστόσο, κανένα άτομο που σχετίζεται με την επιχείρηση δεν μπορεί να προσφέρει κίνητρα, εκπτώσεις, αναβαθμίσεις ή ειδική μεταχείριση, τόσο για την τρέχουσα όσο και για μελλοντικές διαμονές, ως αντάλλαγμα για την υποβολή κριτικών. Εάν κάποιος σάς έχει προσφέρει ένα αντάλλαγμα για να γράψετε μια κριτική, ενημερώστε μας σχετικά στη διεύθυνση

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;