Κέντρο βοήθειας

Το TripAdvisor ελέγχει τις κριτικές;

Ναι, διαθέτουμε σχετική τεχνολογία και μια ομάδα που ελέγχει τις κριτικές για να διασφαλιστεί ότι είναι, για παράδειγμα:

  • Κατάλληλες για οικογένειες
  • Αναρτημένες στη σωστή επιχείρηση
  • Σε συμμόρφωση με όλες τις άλλες οδηγίες 

Δεν ελέγχουμε την ακρίβεια των γεγονότων που περιγράφονται στην κριτική. Με εκατομμύρια κριτικές, θα ήταν αδύνατο για εμάς να επιβεβαιώσουμε κάθε λεπτομέρεια σε όλες τις κριτικές. Πιστεύουμε ότι ο τεράστιος όγκος του περιεχόμενου επιτρέπει στους ταξιδιώτες να εντοπίζουν τάσεις και να καθορίζουν αν μια επιχείρηση είναι η σωστή γι’ αυτούς.

Διαβάστε τις οδηγίες μας για κριτικές για επιπλέον πληροφορίες ή αναφέρετε μια ακατάλληλη κριτική.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;