Κέντρο βοήθειας

Το TripAdvisor ελέγχει τις κριτικές;

Ναι, χρησιμοποιούμε την κατάλληλη τεχνολογία και μια ομάδα ελέγχου των κριτικών προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι είναι, για παράδειγμα:

  • Κατάλληλες για οικογένειες
  • Δημοσιευμένες στη σωστή επιχείρηση
  • Σε συμμόρφωση με όλες τις άλλες οδηγίες

 

Δεν ελέγχουμε την ακρίβεια των γεγονότων των κριτικών. Με πάνω από 100 εκατομμύρια κριτικές και περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα, είναι αδύνατο να επιβεβαιώνουμε την κάθε λεπτομέρεια. Πιστεύουμε ότι ο μεγάλος όγκος των κριτικών -- δημοσιεύουμε κατά μέσο όρο 60 συνεισφορές το λεπτό! -- επιτρέπει στους ταξιδιώτες να εντοπίσουν τάσεις ανάμεσα στις κριτικές και να αποφασίσουν εάν μια επιχείρηση είναι κατάλληλη για αυτούς.

Διαβάστε τις οδηγίες για κριτικές για πρόσθετες πληροφορίες ή καταγγείλτε μια ανάρμοστη κριτική.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;