Κέντρο βοήθειας

Τι είναι η μεθοδευμένη προώθηση;

Το TripAdvisor θεωρεί τη μεθοδευμένη προώθηση απάτη και την ορίζει ως τη συστηματική δημοσίευση ψεύτικων κριτικών σε μία καταχώριση από μία τρίτη εταιρεία ή έναν μεμονωμένο υπάλληλο, με σκοπό τη βελτίωση της κατάταξης μίας επιχείρησης ή/και τον περιορισμό της προβολής του αρνητικού περιεχομένου. Όλες οι καταγγελίες για μεθοδευμένη προώθηση θα ερευνώνται ενδελεχώς.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;