Κέντρο βοήθειας

Τι θεωρείται απάτη;

Οι επισκέπτες του TripAdvisor περιμένουν ότι στην ιστοσελίδα θα βρουν αμερόληπτες κριτικές και άλλες πληροφορίες. Αυτό το περιεχόμενο παρέχεται από ταξιδιώτες που επιθυμούν να μοιραστούν τις προσωπικές εμπειρίες τους με την κοινότητα του TripAdvisor.

Έχουμε δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα του περιεχομένου που συλλέγουμε και παρέχουμε στην παγκόσμια κοινότητα ταξιδιωτών και επιχειρήσεων .

Οποιαδήποτε προσπάθεια παραπλάνησης, επηρεασμού ή απομίμησης ταξιδιώτη θεωρείται απάτη και υπόκειται σε κυρώσεις. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Προσπάθειες ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου μιας επιχείρησης να ενισχύσει τη φήμη της επιχείρησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Γράφοντας μια κριτική για τη δική του επιχείρηση ή για κάθε επιχείρηση που ανήκει στον σχολιαστή ή της οποίας έχει τη διαχείριση ή στην οποία ο σχολιαστής έχει οικονομικό συμφέρον.
  • Χρησιμοποιώντας εταιρεία βελτιστοποίησης, διαφημιστικό οργανισμό ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για να υποβάλλει κριτικές.
  • Υποδυόμενος ανταγωνιστή ή πελάτη.
  • Προσφέροντας κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, αναβαθμίσεων ή άλλης ειδικής μεταχείρισης, σε αντάλλαγμα για κριτικές.
  • Ζητώντας από φίλους ή συγγενείς να γράψουν θετικές κριτικές.
  • Υποβάλλοντας κριτικές εκ μέρους πελατών.
  • Αντιγράφοντας κάρτες σχολίων και υποβάλλοντάς τις ως κριτικές ταξιδιωτών.
  • Την επιλεκτική προτροπή για κριτικές (μέσω e-mail, ερευνών ή οποιονδήποτε άλλων μέσων) μόνο των πελατών που είχαν μια θετική εμπειρία.
  • Πιέζοντας ταξιδιώτες να αποσύρουν τις αρνητικές κριτικές τους από το TripAdvisor.
  • Απαγορεύοντας ή αποθαρρύνοντας τους πελάτες να δημοσιεύσουν επικριτικές ή αρνητικές κριτικές σχετικά με την εμπειρία τους.
 • Προσπάθειες πρόκλησης βλάβης σε ανταγωνιστές υποβάλλοντας αρνητική κριτική: Οι ιδιοκτήτες και οι εκπρόσωποι ΔΕΝ πρέπει να γράφουν κριτικές για άμεσους ανταγωνιστές ακόμα κι αν βασίζονται σε αυθεντική εμπειρία.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;