Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για φωτογραφίες και βίντεο

Οι συνεισφορές σας είναι πολύτιμες για εμάς και σας ενθαρρύνουμε να αλληλεπιδράτε με άλλους ταξιδιώτες! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών και συμβουλών. Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική περιεχομένου του TripAdvisor και να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες σχετικά με τις φωτογραφίες και τα βίντεο:

Να είναι κατάλληλα για οικογένειες

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση πορνογραφικού ή χυδαίου υλικού. Θα απορρίπτουμε φωτογραφίες που απεικονίζουν βίαιες σκηνές ή περιλαμβάνουν υλικό που περιέχει στοιχεία ακατάλληλα για την κοινότητά μας.

Να είναι πρωτότυπα

Δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων και βίντεο από άλλες πηγές. Δεν επιτρέπονται εικόνες ή βίντεο που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλης νόμιμης ιδιοκτησίας.

Να μην έχουν συνταχθεί για εμπορική χρήση

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση εικόνων στην καταχώριση μιας επιχείρησης που περιλαμβάνουν λογότυπα, προωθητικό υλικό ή άλλου είδους περιεχόμενο που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς.

Να σέβονται το ιδιωτικό απόρρητο

Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο όπως και το απόρρητο των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στον ιστότοπό μας. Δεν θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες με τοποθεσία λήψης κάποιο μέρος όπου κανονικά απαγορεύεται η φωτογράφιση. Θα αφαιρούμε φωτογραφίες άλλων ταξιδιωτών ή μελών του προσωπικού της επιχείρησης κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Η επιχείρηση να είναι από το TripAdvisor

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αφορούν άμεσα την επιχείρηση για την οποία υποβάλλονται. Φροντίστε λοιπόν να προσθέτετε τις εικόνες σας στη σωστή καταχώριση στο TripAdvisor. Εάν δημοσιεύετε περιεχόμενο σε μια συγκεκριμένη καταχώριση στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να αφορά ένα κατάλυμα, εστιατόριο, αξιοθέατο ή κάποια αεροπορική εταιρεία που πληροί τις απαιτήσεις της καταχώρισής μας.

Να είναι ασφαλή αρχεία

Δεν επιτρέπονται αρχεία μέσων που είναι μολυσμένα με ιό ή κατεστραμμένα και μπορεί να προκαλέσουν, εκούσια ή ακούσια, ζημιά στους υπολογιστές και τα συστήματα του TripAdvisor ή/και όσων το χρησιμοποιούν.

Ποιότητα φωτογραφιών και βίντεο

Βοηθήστε τους άλλους ταξιδιώτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν θα πρέπει να είναι:

  • θολά, σκούρα ή χαμηλής ευκρίνειας.
  • Δεν θα πρέπει να τροποποιούνται με τρόπο που διαστρεβλώνει το αντικείμενο απεικόνισης.
  • είναι γυρισμένα ανάποδα ή στο πλάι. Περιστρέψτε τις φωτογραφίες στο πρόγραμμα ανάρτησης φωτογραφιών εάν είναι γυρισμένες στο πλάι.

Περαιτέρω βοήθεια για τις φωτογραφίες και τα βίντεο:

  • Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 MB σε μέγεθος (έως και 15 MB για καταλύματα, συνεργάτες και παράγοντες επιρροής).
  • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή .gif, .jpg, .bmp ή .png.
  • Η οριζόντια διάταξη (μεγαλύτερο πλάτος από ύψος) δείχνει γενικά καλύτερη από την κατακόρυφη διάταξη (μεγαλύτερο ύψος από πλάτος). Προτείνουμε φωτογραφίες με αναλογία εικόνας μεταξύ 1:1 και 4:3.
  • Το μέγεθος όλων των φωτογραφιών προσαρμόζεται στα τυπικά πλαίσια εμφάνισης του ιστότοπού μας.
  • Τα βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 500 MB.
  • Η αναλογία εικόνας για βίντεο βελτιστοποιείται στο 4:3. 
  • Τα βίντεο θα πρέπει να είναι σε μορφή mp4, mov ή m4v.

 
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;