Κέντρο βοήθειας

Πώς μπορώ να ενημερώσω το προφίλ μου;

Το προφίλ σας είναι ένα μέρος όπου τα άλλα μέλη του TripAdvisor μπορούν να μάθουν για εσάς και το ταξιδιωτικό σας στιλ. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα είναι δημόσιες και τα άλλα μέλη του TripAdvisor μπορούν να τις διαβάσουν.

Μοιραστείτε πληροφορίες για τον εαυτό σας και το ταξιδιωτικό σας στιλ προσθέτοντας ένα σύντομο βιογραφικό και μια φωτογραφία προφίλ. Για να ενημερώσετε το προφίλ σας:

  1. Μεταβείτε στο προφίλ σας
  2. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία προφίλ
  3. Προσθέστε τις πληροφορίες σας και πατήστε Αποθήκευση

Το TripAdvisor δεν αξιώνει την ιδιοκτησία των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, δεν έχει καμία σχέση με αυτές και δεν τις υποστηρίζει. Έχετε υπόψη ότι, ανεβάζοντας φωτογραφίες, παραχωρείτε στο TripAdvisor τα μη αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, επαναχρησιμοποίησης και προβολής αυτών των φωτογραφιών κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιστότοπου. Τυχόν φωτογραφίες που δεν συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες από τις παραπάνω οδηγίες θα διαγράφονται.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;