Κέντρο βοήθειας

Γιατί δεν λαμβάνω email από το TripAdvisor;

Εάν δεν λαμβάνετε τα email των ειδοποιήσεων για τις οποίες έχετε εγγραφεί:

  • Είναι πιθανό τα email μας να δεσμεύτηκαν από το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας. Ελέγξτε εάν βρίσκονται στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του λογαριασμού email σας. Για να λαμβάνετε στο μέλλον τα email από το TripAdvisor, φροντίστε να τα επισημάνετε ως «μη ανεπιθύμητη αλληλογραφία».
  • Εάν δεν βρείτε κανένα email στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας, ελέγξτε τη σελίδα Εγγραφές του λογαριασμού σας. Υπάρχει ένα κόκκινο πλαίσιο ειδοποίησης στο πάνω μέρος της σελίδας, το οποίο σας ενημερώνει ότι τα email σας δεν παραδίδονται; Εάν ναι, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν έχετε ήδη ακολουθήσει τις οδηγίες με κόκκινο χρήμα και δεν έχετε λάβει κανένα email από το TripAdvisor μέσα σε μία εβδομάδα, επικοινωνήστε μαζί μας.
  • Εάν δεν υπάρχει κόκκινο πλαίσιο ειδοποίησης στη σελίδα Εγγραφές του λογαριασμού σας, ελέγξτε προσεκτικά τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εγγεγραμμένοι στις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχουμε καταγράψει σωστά τη διεύθυνση email σας (μπορείτε να τη δείτε στη σελίδα Εγγραφές).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;