Κέντρο βοήθειας

Ποιες γλώσσες υποστηρίζει η εφαρμογή του TripAdvisor για κινητές συσκευές;

Η εφαρμογή μας για κινητές συσκευές είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει το TripAdvisor.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της συσκευής σας iPhone μεταβαίνοντας στο «Ρυθμίσεις->Γενικές->Διεθνείς->Γλώσσα»

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;