Κέντρο βοήθειας

Τι σημαίνει ο όρος «συνεργάτης»;

Συνεργάτης είναι μια οντότητα που έχει συνάψει επίσημη συμφωνία με το TripAdvisor προκειμένου να μπορεί να εμφανίζει περιεχόμενο που απαιτεί άδεια χρήσης στην ιστοσελίδα του.

Οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση στα widget που απαιτούν άδεια χρήσης καθώς και στα δωρεάν widget που είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Widget. Οι συνεργάτες του TripAdvisor μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω του API μας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να γίνετε συνεργάτης με άδεια χρήσης συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;