Κέντρο βοήθειας

Ποιοι είναι οι κανόνες για τους διαγωνισμούς και τα δώρα του TripAdvisor;

Κατά καιρούς, διεξάγουμε διαγωνισμούς και προσφέρουμε δώρα για να δείξουμε την εκτίμησή μας στους αμέτρητους ενεργούς ταξιδιώτες της κοινότητας του TripAdvisor. Η ομάδα Προσφορών προσδιορίζει τα κριτήρια για κάθε διαγωνισμό. Άλλοτε αυτοί αφορούν παλιούς χρήστες που δεν έχουν κερδίσει τίποτα και άλλοτε ολοκαίνουργια μέλη της κοινότητας.

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει να λαμβάνετε Ειδικές ενημερώσεις και δωρεάν προωθητικά προϊόντα στην ενότητα Ρυθμίσεις. Εάν δικαιούστε κάποιο δώρο, θα λάβετε ένα email που θα ζητά τη διεύθυνσή σας.

μέσα σε διάστημα 5-6 εβδομάδων θα λάβετε το δώρο σας. Εάν δεν το έχετε λάβει ακόμα δύο εβδομάδες μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνσή σας και την ημερομηνία που υποβάλλατε τα στοιχεία σας.

Μπορείτε να αγοράσετε μπλουζάκια και άλλα απίθανα προϊόντα του TripAdvisor από το online κατάστημά μας.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;