Κέντρο βοήθειας

Πώς εμφανίζεται το περιεχόμενο που κοινοποιώ στο Facebook;

Το Facebook θα εμφανίζει το περιεχόμενο που κοινοποιείτε στο Χρονολόγιό σας, καθώς και σε άλλες σελίδες του Facebook.

Εσείς έχετε πάντα τον έλεγχο του ποιος βλέπει τη δραστηριότητά σας. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο TripAdvisor μέσω Facebook, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ποιος θα μπορεί να βλέπει τη δραστηριότητα που κοινοποιείτε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι οι φίλοι σας στο Facebook, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις Απορρήτου στο Facebook.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;