Κέντρο βοήθειας

Θα κοινοποιήσετε τα προσωπικά μου στοιχεία;

Το ιδιωτικό απόρρητο και η ατομική σας ασφάλεια αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για το TripAdvisor. Όλες οι συνεισφορές σας, όπως οι κριτικές ή οι δημοσιεύσεις σε φόρουμ, θα συσχετίζονται με το εμφανιζόμενο όνομά σας και όχι με το πλήρες σας όνομα.

Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ τη διεύθυνση email, το πλήρες όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας ή άλλες ιδιωτικές πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε μέλος του TripAdvisor, με δύο εξαιρέσεις:

  • Εάν συμπεριλάβετε προσωπικά στοιχεία όπως το πλήρες όνομά σας σε μία κριτική ή δημοσίευση σε φόρουμ, ενδεχομένως να δημοσιευτούν.
  • Εάν έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας στο Facebook με αυτόν στο TripAdvisor, θα εμφανίζουμε το πλήρες όνομά σας στους φίλους σας στο Facebook που χρησιμοποιούν επίσης το TripAdvisor. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιδιωτικό σας απόρρητο και τη σύνδεση με το Facebook.
Δεν θα σας στείλουμε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα πουλήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας ούτε θα τα κοινοποιήσουμε σε άλλα μέλη. Τα μέλη του TripAdvisor που δεν γνωρίζετε θα βλέπουν μόνο το όνομά σας που εμφανίζεται στην οθόνη -- ακόμα κι αν επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω Προσωπικού μηνύματος -- εκτός εάν επιλέξετε να συμπεριλάβετε πρόσθετες πληροφορίες στις δημοσιεύσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική ιδιωτικού απόρρητου και τους Όρους χρήσης.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;