Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για τις Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εκτιμάμε τη συνεισφορά σας και σας προτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τους άλλους ταξιδιώτες! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών και συμβουλών. Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική περιεχομένου του TripAdvisor και να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες σχετικά με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις:

Να είναι εντός θέματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Ερωτήσεις και απαντήσεις, να φροντίζετε ό,τι γράφετε να είναι σχετικό με την καταχωρισμένη επιχείρηση. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αφορούν τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο οργάνωσης των μελλοντικών επισκέψεων, δεν επιτρέπονται ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προηγούμενες επισκέψεις. Θα πρέπει να αποφεύγετε σχόλια που απευθύνονται συγκεκριμένα σε κάποιον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή σε κάποιο μέλος του TripAdvisor. Εάν θέλετε να υποβάλετε ερώτημα σχετικά με κράτηση ή διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε απευθείας με την επιχείρηση.

Να είναι αμερόληπτες

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος μιας επιχείρησης, πρέπει να αποκαλύψετε τη σχέση σας με την επιχείρηση κατά την υποβολή ερωτήσεων ή απαντήσεων. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε ως ιδιοκτήτης της επιχείρησής σας εδώ (σύνδεσμος).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;