Κέντρο βοήθειας

Κατευθυντήριες οδηγίες για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Εκτός από τις βασικές μας οδηγίες για φωτογραφίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κάποιες επιπλέον παραμέτρους:

  • Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναρτούν φωτογραφίες μέσω του Κέντρου Διαχείρισης.
  • Οι φωτογραφίες της επιχείρησης ή της τοποθεσίας είναι πιο χρήσιμες στους ταξιδιώτες από τις φωτογραφίες από την επιχείρηση, όπως ένα ωραίο τοπίο.
  • Φωτογραφίες από κοντινές τοποθεσίες ή του προσωπικού θα πρέπει να αποφεύγονται.
  • Τα εταιρικά λογότυπα ή οι επαγγελματικές κάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κύριες φωτογραφίες. Η φωτογραφία δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας.
  • Κύρια φωτογραφία: οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέγουν μια φωτογραφία και να ζητούν να χρησιμοποιηθεί ως κύρια φωτογραφία Αν εγκριθεί, θα εμφανιστεί στην καταχώριση εντός 2-3 ημερών. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκριση μιας φωτογραφίας.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;