Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες καταχώρισης αεροπορικών εταιρειών

Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για να έχουν δικαίωμα καταχώρισης στο TripAdvisor:

  • Να προσφέρουν τακτικές  υπηρεσίες με την επωνυμία τους
  • Να δημοσιεύουν ναύλους ή δρομολόγια για το κοινό
  • Να προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από ένα σημείο σε κάποιο άλλο
  • Να βρίσκονται σε εμπορική λειτουργία τουλάχιστον για 60 ημέρες

Εάν θέλετε να ζητήσετε μια καταχώριση για μια αεροπορική εταιρεία που πληροί τα παραπάνω κριτήρια, στείλτε μας email στη διεύθυνση airlinelistings@tripadvisor.com

Σημείωση: Οι τοπικές θυγατρικές μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών μπορούν να καταχωριστούν υπό την επωνυμία των δεύτερων. Οι πάροχοι ναυλωμένων υπηρεσιών (πτήσεις charter) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οιπάροχοι περιηγητικών πτήσεων ή πτήσεων με ελικόπτερα θα πρέπει να κάνουν αίτηση καταχώρισης στην κατηγορία Αξιοθέατα μέσω αυτού του συνδέσμου.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;