Κέντρο βοήθειας

Έλαβα ένα email με θέμα «Επίσημη ειδοποίηση από το TripAdvisor» – τι πρέπει να κάνω;

Λάβατε αυτό το email επειδή η ομάδα ακεραιότητας περιεχομένου μας εντόπισε κάποια ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας. Σε αυτό το στάδιο πρόκειται απλά για μια προειδοποίηση και συνιστάται να υπενθυμίσετε σε ΟΛΑ τα μέλη του προσωπικού σας (υποδοχή, εστίαση, συντήρηση, καθαρισμός, διευθυντές, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) τις οδηγίες μας περί απάτης.

Προτείνεται επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα ακεραιότητας περιεχομένου προκειμένου να τους εξηγήσετε τα μέτρα που έχετε λάβει ώστε να αποφύγετε μελλοντικά την επιβολή ποινής στο ξενοδοχείο σας. Σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο email με θέμα «Επίσημη ειδοποίηση από το TripAdvisor».

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;