Πώς μπορώ να αναφέρω το κλείσιμο του ξενοδοχείου μου;