Δύο πελάτες από την ίδια παρέα έγραψαν από μία ξεχωριστή κριτική ο καθένας. Επιτρέπεται αυτό;