Κέντρο βοήθειας

Το όνομα ενός μέλους του προσωπικού αναφέρθηκε σε μια κριτική. Μήπως πρέπει να ανησυχήσω;

Επιτρέπουμε στους ταξιδιώτες να ταυτοποιούν μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης στις κριτικές τους, με την προϋπόθεση ότι η αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας εμπειρίας και σχετίζεται με πώς εκτελεί την εργασία του το εν λόγω άτομο. Αυτή η πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ταξιδιώτες που πραγματοποιούν έρευνα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Εάν πιστεύετε ότι μια κριτική δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας, μπορείτε πάντα να την αναφέρετε στους διαχειριστές μας μέσω του Κέντρου Διαχείρισης

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;