Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ή να διαγράψω μια απάντηση από τη διεύθυνση;