Κέντρο βοήθειας

Γιατί απορρίφθηκε το αίτημα καταχώρισής μου;

Τα αιτήματα καταχώρισης απορρίπτονται εξαιτίας ενός από τους παρακάτω λόγους:

  • Οι συντάκτες μας δεν μπορούν να επαληθεύσουν ότι ένα μέρος ή μια επιχείρηση συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας. Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκείς πληροφορίες στο διαδίκτυο.
  • Οι συντάκτες μας έχουν καθορίσει ότι ένα μέρος ή μια επιχείρηση ΔΕΝ συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας.

Διαβάστε τις οδηγίες μας

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;