Κέντρο βοήθειας

Ποια είναι η πολιτική του TripAdvisor περί μεταχείρισης των ζώων;

To TripAdvisor ΔΕΝ καταχωρίζει αξιοθέατα, όπου ο βασικός σκοπός της επιχείρησης περιλαμβάνει την κακοποίηση ή την εξόντωση ειδών υπό εξαφάνιση ή ζώων σε αιχμαλωσία.

Το TripAdvisor ΔΕΝ καταχωρίζει αξιοθέατα όπου διεξάγεται τάισμα των ζώων τους με ζωντανή λεία για σκοπούς διασκέδασης.

Το TripAdvisor καταχωρίζει αξιοθέατα, όπου οι τουρίστες που έρχονται σε επαφή με είδη υπό εξαφάνιση ή άγρια ζώα σε αιχμαλωσία, όμως ΔΕΝ πουλά εισιτήρια για αυτά τα αξιοθέατα.

Πιστεύουμε πως οι ενημερωτικές κριτικές βοηθούν τους καταναλωτές να ζυγίζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές τους και να θέτουν προ των ευθυνών της την τουριστική βιομηχανία για θέματα ποιότητας, εξυπηρέτησης πελατών αλλά και για ηθικά ζητήματα (όπως π.χ. για το πώς αντιμετωπίζονται τα ζώα).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;