Κέντρο βοήθειας

Οδηγίες για τα μηνύματα

Εκτιμάμε τη συνεισφορά σας και σας προτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τους άλλους ταξιδιώτες! Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι το TripAdvisor αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ταξιδιωτικών πληροφοριών και συμβουλών. Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική περιεχομένου του TripAdvisor και να τηρείτε τους παρακάτω κανόνες σχετικά με τα μηνύματα:

Να είναι κατάλληλα για οικογένειες

Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων με σκοπό την παρενόχληση άλλων μελών. Κάθε περίπτωση παρενόχλησης μπορεί να αναφερθεί σε εμάς όταν το μέλος δει το εκάστοτε μήνυμα.

Να είναι πρωτότυπα

Απόπειρες παραπλάνησης μέσω του ισχυρισμού ότι ο συντάκτης της δημοσίευσης είναι ένα άλλο μέλος της κοινότητας ή ότι ανήκει στο προσωπικό του TripAdvisor θα αφαιρούνται. Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσίευση ιδιωτικής αλληλογραφίας με το προσωπικό του TripAdvisor.

Να μην έχουν συνταχθεί για εμπορική χρήση

Οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων (ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένοι ως ιδιοκτήτες της καταχώρισης στο TripAdvisor) μπορούν να στέλνουν μηνύματα στα μέλη, εφόσον ταυτοποιηθούν ως τέτοιοι. Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή κινήτρων, εκπτώσεων, αναβαθμίσεων ή η ειδική μεταχείριση οποιουδήποτε είδους με αντάλλαγμα τη σύνταξη, επεξεργασία ή αφαίρεση μιας δημοσίευσης στο φόρουμ ή μιας κριτικής. Το ίδιο ισχύει και για τις απειλές ή την πίεση προς το εκάστοτε μέλος με σκοπό την αφαίρεση αρνητικών κριτικών ή δημοσιεύσεων. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να στέλνουν μηνύματα στα μέλη όταν διερευνούν μια υπόθεση, εφόσον δηλώσουν σαφώς τα στοιχεία τους και τον φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Να είναι εντός θέματος

Απαγορεύεται η προσέγγιση των μελών με άσχετα ή ανεπιθύμητα προσωπικά μηνύματα. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανονισμού ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιείται οριστικά. Κάθε περίπτωση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μπορεί να αναφερθεί σε εμάς όταν το μέλος δει το εκάστοτε ιδιωτικό μήνυμα. Εάν επιδιώκετε να εξασφαλίσετε σχόλια από πολλούς ταξιδιώτες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα Φόρουμ ή τη δυνατότητα Ερωτήσεις και απαντήσεις του ιστότοπού μας.

Να είναι αμερόληπτες

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή αντιπρόσωπος μιας επιχείρησης, πρέπει να αποκαλύψετε τη σχέση σας με την επιχείρηση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;