Χρειάζεται να επιβεβαιώσω εκ νέου την περιήγηση ή τη δραστηριότητά μου;