Apua ja ohjeita

Yrityksen vastausohjeet

Arvostamme julkaisujasi ja haluamme kannustaa sinua olemaan yhteydessä muihin matkailijoihin. Haluamme kuitenkin varmistaa, että TripAdvisor on turvallinen ja luotettava matkaneuvojen ja -tiedon lähde. Toivomme sinun auttavan meitä tavoitteessamme noudattamalla TripAdvisorin sisältökäytäntöä sekä seuraavia yritysten ohjeita arvosteluihin vastaamiseen:

Alkuperäinen

Älä liitä vastaukseen viestintää asiakkaiden tai kolmansien osapuolten kanssa äläkä katkelmia matkailijoiden arvosteluista.

Ei kaupallinen

Vastaukseen ei saa kuulua sisältöä, jolla on kaupallinen tai myynninedistämiseen liittyvä tarkoitus. Poistamme vastaukset, joissa tarjotaan palkintoja, esimerkiksi lahjoja, palveluita tai rahaa. Emme hyväksy vastauksia, jotka sisältävät linkkejä, elleivät linkit ole arvostelun kannalta olennaisia.

Olennainen

Älä julkaise vastauksia, joiden sisältö ei liity valittuun arvosteluun. Jätä vastauksista pois henkilökohtaiset poliittiset, moraaliset, uskonnolliset tai yhteiskunnalliset mielipiteet. Yrityksen vastauksissa ei saa uhkailla tai pakottaa arvioijaa eikä yrittää poistaa arvioijan julkaisuja verkkosivustolta. Arvosteluvilppisyytöksiä ei suvaita. Ei vastauksia, jotka on osoitettu TripAdvisorin työntekijöille tai joissa kommentoidaan TripAdvisorin käytäntöjä.

Yksityisyyttä kunnioittava

Ei arvailuja arvioijan henkilöllisyydestä. Henkilön tunnistamisen mahdollistavien henkilötietojen julkaiseminen on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.

Helppolukuinen

Ei listoja, luetteloita tai muotoilua, joka ei näy omistajan vastauksessa. Lukukelvottomia tai käsittämättömiä konekäännettyjä yrityksen vastauksia ei hyväksytä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?