Apua ja ohjeita

Majoitusyritysten profiiliohjeet

Perusvaatimukset

TripAdvisorin majoituspaikkojen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

 • Yritys on avoinna suurelle yleisölle.
 • Yrityksellä on virallinen nimi.
 • Yrityksellä on virallinen osoite yhdessä, pysyvässä paikassa.
 • Yritys on avoinna 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa yhdessä, pysyvässä paikassa.
 • Yrityksellä on useita huoneita tai yksiköitä.
 • Yritys voi majoittaa useamman kuin yhden asiakkaan tai ryhmän kerrallaan.
 • Yritys EI saa vaatia asiakkaita yöpymään yli seitsemän yötä.
 • Yritys on avoinna tällä hetkellä tai ottaa varauksia tulevaa avaamisajankohtaa varten.

Rajoitukset

Seuraavat EIVÄT täytä majoitusprofiilin ehtoja:

 • isännöintiyritykset
 • varausvälitysyritykset
 • saman yrityksen useat, eri paikoissa sijaitsevat yksiköt (esimerkiksi laajalla vuoristoalueella sijaitseva mökkiryhmä)
 • majoitusyritys, joka sijaitsee lentokentän turvatarkastuksen jälkeen
 • majoitusyritys, joka on toisen majoitusyrityksen sisällä oleva yksikkö tai huoneryhmä
  • mahdollinen poikkeus: yksikkö on täysin erillinen (eri rakennuksessa, koko kerros, erillinen tornitalo) ja sillä on virallinen nimi ja erillinen toimilupa.

Majoitusluokat

Toimittajamme sijoittavat kunkin majoitusprofiilin ainoastaan yhteen seuraavista majoitusluokista:

Profiili siirretään majoitustyypin mukaiseen luokkaan sen jälkeen, kun YKSI seuraavista asioista on tarkistettu:

 • Majoitus täyttää luokan vaatimukset. Vaadittujen palvelujen on oltava nähtävillä majoitusyrityksen virallisella verkkosivustolla ja mahdollisilla varauskumppaneiden verkkosivustoilla. 

TAI

 • Majoitusyrityksellä on paikallisen julkishallinnon tai matkailuviranomaisen myöntämä virallinen lupa, jossa ilmoitetaan paikallisten viranomaisten määrittämä majoitustyyppi.

Seuraavia EI voida hyväksyä luviksi:

 • hygienialuvat
 • elintarvike- ja anniskeluluvat
 • veroasiakirjat
 • palo-, poliisi- tai turvallisuusluvat
 • vakuutusasiakirjat
 • asiakirjat, jotka eivät ole julkishallinnon tai matkailuviranomaisen myöntämiä.

Loma-asunnot

TripAdvisor ei julkaise sellaisten majoituspaikkojen profiileja, jotka on tarkoitettu kerrallaan vain yhden asiakkaan tai ryhmän käyttöön. Näille yrityksille voidaan myöntää vuokrattavien loma-asuntojen profiili.

Rekisteröi vuokrattava loma-asunto sivulla Vuokrattavat loma-asunnot TripAdvisorissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?