search shadow

Miksi TripAdvisor ei käytä nimen varmennusta tai vaadi todistetta vierailusta?