Apua ja ohjeita

Miksi TripAdvisor ei käytä nimen varmennusta tai vaadi todistetta vierailusta?

Jos rajoittaisimme oikeuden kirjoittaa arvosteluja vain niille henkilölle, joiden nimi on laskussa, eikä kukaan muu saisi tehdä arvioita, matkailijat menettäisivät paljon hyödyllistä palautetta. Arvioija saattaa esimerkiksi haluta kertoa asiakaspalvelukokemuksestaan, johon ei liittynyt yöpymistä, tai arvostella hotellivierailun, jonka maksoi joku muu seurueen jäsenistä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?