Apua ja ohjeita

Millä kielillä TripAdvisor-mobiilisovellusta voi käyttää?

Mobiilisovellus on saatavilla kaikilla kielillä, joita TripAdvisor tukee.

iPhonen kieltä voi vaihtaa kohdassa Asetukset >Yleiset >Maakohtaiset >Kieli.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?