Apua ja ohjeita

Retkenjärjestäjien profiiliohjeet

Retkenjärjestäjien on noudatettava Näe ja koe -profiiliohjeita.

Retkien ohjelmia koskevat ohjeet

Jokaisen retkenjärjestäjän virallisella verkkosivustolla on oltava nähtävillä esimerkki ohjelmasta.

Ohjelmaesimerkissä on oltava seuraavat tiedot:

  • retken kestoaika
  • kuvaus siitä, mitä retkeen sisältyy
  • kuvaus siitä, mitä matkan aikana nähdään ja tehdään
  • retken lähtökaupungin nimi.

Matkatoimistot matkanjärjestäjinä

Emme voi lisätä matkatoimistolle retkenjärjestäprofiililla, ellei matkatoimistolla ole lisäksi matkanjärjestäjälupaa, jonka on myöntänyt matkailusta vastaava julkinen virasto tai ministeriö maassa, jossa matkatoimisto järjestää retkiä.

Jos yrityksellä ei ole matkanjärjestäjälupaa TAI jos maassa, jossa yritys järjestää retkiä, ei myönnetä tällaisia lupia, tarkistamme seuraavista tiedoista toiset:

  • Kuvia autoista tai muista ajoneuvoista, joihin yrityksen logo on pysyvästi kiinnitetty. Yrityksen virallisen nimen on oltava täysin luettavissa.

TAI

  • Kuvia yrityksen oppaasta tämän opastaessa retkeä. Retkenjärjestäjän logon on näyttävä selkeästi oppaan vaatteissa tai nimilapussa tämän opastaessa retkeä.  Toimistossa työskentelevien työntekijöiden kuvia ei oteta huomioon. Yrityksen virallisen nimen on oltava täysin luettavissa.

Omatoimiretket

Omatoimiretkiä järjestävien yritysten on vaadittava matkailijaa hakemaan painettu opas, kartta tai laite henkilökunnalta.

Vertaisyritykset (elämykset paikallisten kanssa)

Vertaisyrityksillä on verkkosivustoja, joiden kautta matkailijat saavat yhteyden paikallisiin retkioppaisiin, jotka voivat järjestää retkiä, kursseja tai muita räätälöityjä elämyksiä.

Vertaisyrityksen profiili voidaan hyväksyä, jos yritys täyttää kaikki seuraavat ehdot:

  • Vertaisyrityksen on oltava varsinainen liiketoiminnan harjoittaja, joka ei myy palveluja muun toimijan puolesta. Virallisilla verkkosivuilla on ilmoitettava selvästi, että järjestetyt elämykset ovat yksilöllisiä ja että ne ovat suoraan yrityksen järjestämiä.
  • Yritys tarjoaa päiväretkiä ja elämyksiä kaupungissa, johon se haluaa liittää profiilinsa, ja tämä tieto käy selvästi ilmi viralliselta verkkosivustolta.
  • Virallisella verkkosivustolla on kuvaus siitä, mitä yrityksen tarjontaan tai aktiviteetteihin tyypillisesti kuuluu.
  • Virallinen sivusto sisältää elämyksen järjestämiseen tarvittavat yhteystiedot. Elämys voidaan räätälöidä asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaan.

Retkenjärjestäjien osoitteita koskevat ohjeet

Jos yrityksellä on tietty noutopaikka tai useita noutopaikkoja, käytämme katuosoitetta, josta suurin osa retkistä alkaa.

Jos tiettyä noutopaikkaa ei ole tai jos nouto- tai tapaamispaikka ilmoitetaan vasta varauksen jälkeen, katuosoitetta EI voi julkaista profiilissa.

Retkenjärjestäjien profiileja EI voi julkaista yrityksen postiosoitteella tai toimiston osoitteella.

Retkenjärjestäjien kaupunkia koskevat ohjeet

Kaikki retket, mukaan lukien täysin mukautettavissa olevat: yrityksen verkkosivustolla on oltava esimerkki retken ohjelmasta. Ohjelmaesimerkissä on ilmoitettava selvästi kaupunki, josta suurin osa yrityksen retkistä lähtee.

Retki, jolla on useampi lähtökaupunki: jos retkelle osallistuvia noudetaan useammasta kuin yhdestä kaupungista, käytämme ensimmäisenä lähtöpaikkana olevaa kaupunkia.

Eri kaupungeista lähtevät erilliset retket: jotta yrityksen profiili voidaan lisätä useampaan kaupunkiin, retkenjärjestäjän on tarjottava retkiä, jotka ovat erilaisia kaikissa lähtöpaikoissa ja kaupungeissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?