מוקד העזרה

הנחיות לגבי סרטי נכס

סרטי הנכס זמינים באופן בלעדי לבעלי מקומות אירוח המנויים לשירותי 'תועלת עסקית'. כל הסרטונים המתפרסמים חייבים לעמוד בדרישות הבאות:

 • ידידותיים למשפחות - אין לפרסם סרטונים, תמונות או חומרים בוטים, פורנוגרפיים, גסים, בלתי חוקיים, פוגעניים, מעליבים, מגונים או תכנים אחרים שאינם הולמים עבור הקהילה שלנו. ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים לפרסם סרטונים. פרסום הסרטונים חייב להיעשות על ידי חבר רשום הקשור אל הנכס.
 • מקוריים - אין להשתמש בסרטונים ממקורות אחרים, או בסרטונים שיש בהם הפרה כלשהי של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קניין חוקיות אחרות. זוהי אחריותך וחובתך לוודא שמותר להשתמש בדמותו של כל אדם אשר ניתן לזהותו בסרטון.
 • רלוונטיים למטיילים אחרים - כל הסרטונים, התמונות או החומרים המפורסמים בסרטי הנכסים חייבים להיות רלוונטיים לשירות האירוח, לאטרקציה, למסעדה, למיקום או לחוויות טיול כלליות. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף.
 • לא מסחריים - הסרטונים חייבים להיות אינפורמטיביים באופיים. בעוד שסימני לוגו ופרטים ליצירת קשר הם מותרים, עליהם לתפוס עד 10 שניות או 20% ממשך הסרטון הכולל (הנמוך מבניהם) לכל היותר. הכללתן של עסקאות פרסום, הצעות או זכויות מיוחדות בסרטונים אסורה במפורש. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף.
 • קבצים בטוחים - חל איסור על העלאת קבצים הנגועים בווירוס או פגם אחר כלשהו שנועד או עלול לגרום נזק למחשבים ולמערכות של TripAdvisor ו/או לאלה המשתמשים באתר.
 • מאפייני קבצים:
  • אורכו של קובץ סרטון יחיד חייב להיות קצר מ-3 דקות וגודלו חייב להיות עד ‎500 ‎GB. הסרטונים חייבים להיות באחת מהתבניות הבאות: MPEG4 (.mp4) [recommended], QuickTime (.mov)‎, או .m4v. 
  • מומלץ להעלות ל-TripAdvisor את קובץ הסרטון ברזולוציה הגבוהה ביותר האפשרית. הסרטונים חייבים לעמוד בתקני גודל, קצב סיביות ורזולוציה מינימליים:
   • רזולוציה מינימלית: 1280 פיקסלים x 720 פיקסלים לסרטונים עם יחס רוחב-גובה של 16:9, 640 x 480 לסרטונים עם יחס רוחב-גובה של 4:3.
   • קצב סיביות (bitrate) מינימלי: קצב הסיביות תלוי בקידוד. לסרטונים מסוג MP4, הסרטון צריך להיות עם קצב סיביות מינימלי של 5MB/s ברזולוציה של 720p. 
   • קצב פריימים: הסרטונים צריכים להיות בקצב הפריימים המקורי שלהם (לרוב 24, 25 או 30 פריימים לשנייה). אנו ממליצים לא לבצע דגימה מחדש של סרטונים בקצב פריימים שונה, שכן לעתים קרובות היא פוגעת באיכות. 
 • הסרטונים צריכים להיות מועלים ביחס הרוחב-גובה המקורי שלהם, ללא תצוגת מסך צר (letter-boxing או pillar-boxing). 
 • ככלל, תמונות רוחב (שרוחבן עולה על גובהן) מוצגות באופן טוב יותר מאשר תמונות אורך (שגובהן עולה על רוחבן). כל הסרטונים יותאמו לגודל הסטנדרטי של התיבות באתר שלנו. 
 • אין לשנות סרטונים בשום דרך המעוותת את האובייקטים המצולמים.
 • לא יתקבלו סרטונים מטושטשים, כהים או קשים לצפייה באופן אחר.
 • לא יתקבלו סרטונים המצולמים על הצד.

TripAdvisor אינה מצהירה על בעלות או קשר אל אף סרטון המפורסם באתר וגם אינה מאשרת אותם. אמיתות כל הסרטונים והכתוביות חלה על בעלי הנכס שפרסם אותם ו-TripAdvisor אינה אחראית לתקפותם. הנך מסכים להגן ולשפות את TripAdvisor ואת החברות המסונפות לה לגבי כל תביעה, דרישה, נזק, קנסות, עונשים או הוצאות אחרות הנובעים או הקשורים לסרטון שלך ו/או להצגה או לאירוח של הסרטון שלך באתרי TripAdvisor. לתשומת לבך, על ידי העלאת סרטונים, הנך מעניק ל-TripAdvisor את הזכויות הלא-בלעדיות להשתמש, להעתיק, לבצע שימוש אחר ולהציג את הסרטונים לפי שיקול דעתנו. כל סרטון שלא יעמוד בדרישות של אחת או יותר מההנחיות המפורטות למעלה לא יפורסם או יוסר.

האם מאמר זה עזר לך?