מוקד העזרה

עצות והנחיות לעדכון פרטי העסק שלך

מומלץ להתייחס למדריך בהמשך כדי לוודא שהבקשה מוגשת בהתאם להנחיות שלנו לעדכון העסק. כך נוכל לוודא שעיבוד בקשת העדכון יתבצע בזמן ובאופן מדויק.

הנחיות כלליות

  • ללא ניבולי פה
  • ללא נתונים מזויפים
  • ללא טקסט שיווקי או מקדם מכירות
  • יש להזין בתבנית חוקית

הנחיות ספציפיות

שם: שם זה אמור להיות השם הרשמי של העסק שלך. כך יזהו את העסק שלך ברחבי העולם וכך הוא יוצג בדף האינטרנט הרשמי ובשילוט שלך. דוגמאות:

Super Hotel : נכון

Super Hotel***‎: לא נכון. דירוג הכוכבים (או תווים מיוחדים אחרים) אינו חלק מהשם הרשמי ולא צריך להיות כלול.

כתובת:השתמש בכתובת של העסק, כולל שם הרחוב והמספר. אם העדכון נוגע לסיור, ניתן להשתמש בכתובת שממנו יוצא הסיור. אם המטיילים נאספים במהלך הסיור, ניתן להשאיר את הכתובת ריקה. אין לכלול פרטים להכוונה או פרטים על הצטלבות רחובות. מעבר לכך, אין לכלול בשדה זה מיקוד, תיבת דואר או פרטים לגבי העיר או האזור שלך. לדוגמה:

רח' הזית 123 : נכון

רח' הזית 123 פינת רחוב התאנה: לא נכון - יש לכלול רחובות מצטלבים ברחוב 2 בלבד.

מיקוד: המיקוד צריך להיות מיקוד רשמי של מיקום העסק מטעם הממשלה. השאר שדה זה ריק אם לעסק אין מיקוד.

כתובת URL של אתר האינטרנט: שדה זה חייב להיות שלם, מדויק ולייצג את אתר האינטרנט הרשמי של העסק.

מספר טלפון:מספר הטלפון חייב להיות חוקי.

תיאור: התיאור צריך לתאר את העסק באופן כללי ומדויק. איננו מרשים להשתמש במסרי קידום מכירות.

ברצונך לקבל מידע נוסף? עייןבהנחיות שלנו בנושא פרופיליםלקבלת מידע חשוב נוסף.

האם מאמר זה עזר לך?