מוקד העזרה

הנחיות לגבי הודעות של תגובות בעלים

ב-TripAdvisor אנחנו רוצים לתת לך הזדמנות להגיב על הודעות שנרשמו בפרופיל הנכס שלך. לפי ההנחיות לפרסום התגובה להודעות, תגובות הנהלה חייבות להיות:

  • מתאימות לכול הגילאים: תגובות הנהלה לא יכללו ניבולי פה, איומים, הערות מוטות, דברי שטנה או תוכן אחר שאינו מתאימים לכול הגילאים. אין לרשום תוכן שמתאר פעילות פלילית ואלימה או השתתפות אישית בפעילות לא חוקית.
  • ייחודיות ובלתי תלויות: אנו מאפשרים תגובה אחת לכל הודעה שמתפרסמת באתר שלנו. תאם עם שאר המנהלים המורשים או בעלי הנכס שלך כדי לוודא שאתה הוא האדם המוסמך לכתוב תגובה ביחס להודעה.
  • מקוריות: אין לרשום ציטוטים ממקורות אחרים או חומרים שפורסמו במקומות אחרים. בכלל זה תכתובת מאורח או מצד שלישי אחר.
  • מקצועיות: תגובות ההנהלה מתפרסמות מתחת להודעה שעליה אתה מגיב. תגובות הנהלה נקראות על ידי לקוחות כלליים של TripAdvisor ומשום כך יש לכתוב אותן בטון המייצג את מדיניות שירות הלקוחות של העסק שלך.
  • רלוונטיות לכל משתמשי TripAdvisor: אין לפרסם תגובה שכולל תוכן שאינו רלוונטי להודעה. תגובות הנהלה לא יכללו עלבונות אישיים או הערות בלתי רלוונטיות בעלות אופי אישי. אין לכלול האשמות בדבר זיוף חוות דעת. אין לפרסם תגובות המופנות אל צוות TripAdvisor או תגובות המתייחסות למדיניות TripAdvisor. תגובות בעלים חייבות להתבסס על התנסות אישית של אנשי ההנהלה או של צוות העובדים.
  • מכבדות את הפרטיות האישית: אין לפרסם השערות לגבי זהותו של המשתמש שפרסם את חוות הדעת. אין לפרסם פרטים אישיים של שום אדם, כולל שמות, כתובות, מספרי טלפונים או כל פרט אחר שיאפשר לזהות את האדם הרלוונטי.
  • לא מסחריות: אין לכלול חומר פרסומי משום סוג, כולל הצעות שמיועדות לעודד אורחים להגיע לנכס שלך, הטבות ללקוחות חוזרים או כתובות אינטרנט שאין להן קשר לחוות הדעת הרלוונטית. אנו שומרים על הזכות לדחות כל כתובת אינטרנט.
  • נוחות לקריאה: אין להשתמש בתגי HTML ואין להפריז בשימוש באותיות רישיות, בסלנג, בעיצוב מיוחד, בטקסט שחוזר על עצמו או בסמלים טיפוגרפיים. השתמש באלפבית הנכון עבור השפה שבה אתה כותב. הימנע מתעתוקים בשפה אחרת. תגובות הנהלה שתורגמו בתרגום מכונה אך לא ניתן לקרוא או להבין אותן לא יתקבלו. אנו נדחה תגובות הנהלה שנכתבו בשתי שפות.

אם תגובתך תעמוד בהנחיות אלה, בדרך כלל היא תתפרסם תוך 48 שעות ותקבל הודעה על כך.

 

האם מאמר זה עזר לך?