מוקד העזרה

תכונות של הודעות

הודעות הן דרך נהדרת להתחיל שיחה אישית עם חבר אחר בקהילת TripAdvisor. יש מספר דרכים לפקח על ההודעות ששלחת וקיבלת.

  • חסימה / ביטול חסימה של חברים: חסימה מונעת מחבר לשלוח לך ולקבל ממך הודעות. אם חבר שחסמת מנסה לשלוח לך הודעה, הוא יראה הודעה לפיה אינך מקבל הודעות ברגע זה. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות שלנו.
  • הודעות: כאשר ממתינה לך הודעה חדשה, אנו נודיע לך בדוא"ל ובחלק העליון של הדף שבו אתה צופה ב-TripAdvisor. באפשרותךלהשבית הודעות בדוא"ל אם אינך מעוניין לקבל אותן.

אם אתה מעדיף לא לקבל הודעות, באפשרותך להשבית אותן בכל עת.

האם מאמר זה עזר לך?